Vòng tay gỗ sưa đỏ Quảng Bình lõi siêu già sắc nét từng đường vân.
Vòng gỗ sưa đỏ vân hiếm chun chớp 14mm SSVIP

Vòng gỗ sưa đỏ vân hiếm chun chớp 14mm SSVIP

4,500,000đ
Vòng gỗ sưa đỏ vân mắt quỷ 20li SSVIP

Vòng gỗ sưa đỏ vân mắt quỷ 20li SSVIP

23,000,000đ
Vòng gỗ Sưa Đỏ vân tứ diện 16li SSVIP

Vòng gỗ Sưa Đỏ vân tứ diện 16li SSVIP

6,000,000đ
Vòng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Ấn Độ , size 10mm

Vòng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Ấn Độ , size 10mm

3,900,000đ
Vòng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Ấn Độ SSVIP

Vòng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Ấn Độ SSVIP

3,900,000đ
Vòng Gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Đỏ Ấn Độ 8mm 108 hạt

Vòng Gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn Đỏ Ấn Độ 8mm 108 hạt

11,500,000đ
Vòng gỗ trầm hương nha trang 16li

Vòng gỗ trầm hương nha trang 16li

18,000,000đ
Vòng San Hô Đỏ Tự Nhiên SVIP , size 8mm

Vòng San Hô Đỏ Tự Nhiên SVIP , size 8mm

1,800,000đ
Vòng tay gỗ Hoàng Đàn tuyết Lạng Sơn SSVIP – 10mm

Vòng tay gỗ Hoàng Đàn tuyết Lạng Sơn SSVIP – 10mm

1,800,000đ

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP