Vòng đá Mã Não Đỏ Mắt Kính tự nhiên SVIP , size 12mm